Word ook sponsor van de Kastelentocht!

Vindt u het belangrijk dat de Kastelentocht-traditie blijft voortbestaan? Draag dan ook een steentje bij! De Kastelentocht kan namelijk niet zonder de hulp, in financiële en/of materiële zin, van diverse particulieren, bedrijven en instellingen. Wij zijn bijzonder trots op alle steun en medewerking die we krijgen. Zonder deze bijdragen zou het onmogelijk zijn een evenement als de Kastelentocht Doorn te organiseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden om te adverteren of sponsoren? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek.