klik hier voor de foto's van dit jaar!klik hier voor de foto's van dit jaar!

klik hier voor de foto's van dit jaar!

Discover More

klik hier voor de foto's van dit jaar!

Discover More

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Uw persoonlijke gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden getoond of doorgegeven.
Welke informatie ontvangen wij ?:
Door middel van de contactformulieren en de formulieren voor de inschrijving verkrijgen wij de door u verstrekte gegevens plus waarop u het formulier instuurt én het unieke IP-adres van de computer waarmee u het formulier verstuurd. Het IP -adres wordt uitsluitend gebruik voor het opsporen en blokkeren van eventueel misbruik.
Cookies
Wij maken op deze website géén gebruik van cookies. Op de hoofdpagina bevindt zich een teller, die het aantal bezoekers registreert per uur, per dag en per maand. Daarnaast wordt geregistreerd welke Browser u gebruikt, welke zoekmachine of van welke homepage u op deze site terecht bent gekomen.