Op de Heuvelrug

Met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 325 miljoen euro per jaar, ruim 7.300 voltijdbanen en een belangrijke bijdrage aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in het gebied, zijn toerisme en recreatie van groot belang voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei is de centrale marketing- en promotieorganisatie voor het gebied, en is hiermee de spil in een actief toeristisch-recreatief netwerk. Samen met hun ambassadeurs richten ze ons op:

Versterken van het imago van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei als bestemmingsregio’s van topniveau; excellent ontvangen en informeren van bewoners en bezoekers.
Vandaar dat de 52ste Kastelentocht Doorn al were vermeld staat op de websit: https://www.opdeheuvelrug.nl